Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Personuppgifter

För Allafröer.se är din personliga integritet mycket viktig och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Idéladan AB (allafröer.se) 559311-2963, Hässelby 11, 72592 Västerås

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på allafröer.se samt de uppgifter som vi samlar in genom exempelvis cookies kommer att behandlas.
Dessa är följande:

  • Personnummer
  • Namn
  • Kön
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • IP-adress
  • Köp-, betal-, och orderhistorik.

Hur används dina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnat kan användas för marknadsföring, statistik, kundundersökningar, nyhetsbrev och identifikation.
Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för information och marknadsföring via telefon.

Allafröer.se använder marknadsföringstjänster från tredjepart baserat på intresse, geografisk och demografi. Vi använder även marknadsföring av typen remarketing.

De marknadsföringstjänster som vi använder oss av är Google och sociala medier.

Personuppgifterna kan även användas och delas med våra samarbetspartners för leveranser, kreditupplysningar och betalningar.

Om hela eller delar av verksamheten säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till eventuell köpare samt till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter tar vi på stort allvar. För att säkerställa tryggheten av dina personuppgifter så har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder.
Ett exempel är att Allafröer.se använder sig av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet. Vi är även ett begränsat antal medarbetare på Allafröer.se som hanterar dina personuppgifter och skyddar tillgången till dem med lösenord.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos oss, exempelvis genom att genomföra ett köp, sparas dina personuppgifter till du avregistrerar dig. Detta kan du göra när som helst. Personuppgifter vi får eller samlar in utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är nödvändigt enligt lag eller så länge det krävs för att fullgöra våra och våra samarbetspartners åtaganden. Oavsett sparas inte fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter är inte vår hemlighet. Vill du veta vilka uppgifter vi har sparade om dig så är du välkommen att kontakta oss.

Detta ska ske skriftligen och skickas in till oss underskrivet av dig med post.

Vill du att vi tar bort, ändrar eller rättar uppgifter om dig så ta kontakt med oss.

Förändringar av integritetspolicy

Allafröer.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav.

Den senaste versionen är alltid publicerad på allafroer.se

Manage cookie settings