2-åriga (Bienner)

Vi erbjuder ett brett sortiment av blomfröer från flera olika fröleverantörer.  Det är inte bara vackert för ögat med blommor utan blommor försörjer också våra viktiga pollinerare med nektar. Bienner är tvååriga och lägger ofta sin energi på att växa till sig ordentligt det första året och nästkommande år blir den kraftigare och blommar rikligare.