Lökar & knölar

Köp lättodlade lökar till låga priser på nätet. Vi har ett stort sortiment av både höstlök och vårlök.
östlökar som även kallas vårblommande lökar planteras på hösten för att få en vacker blomning till våren.
Vårlökar planteras på våren för blomning på sommaren